Tranzax > Nasza oferta > Oringi

Oringi.

Oring jest to pierścień o przekroju kołowym, służący do uszczelniania.

Pod wpływem ciśnieniama on właściwości podobne do cieczy o dużym napięciu powierzchniowym. Dzięki temu ciśnienie rozchodzi się w nim równomiernie we wszystkich kierunkach.

Linia

Zapytaj o produkt

Produkt: Oringi

    *Wysyłając dane za pomocą tego formularza, oświadczasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o Ochronie Danych Osobowych, Dz. u. Nr 133 poz. 883, i ich przetwarzanie przez Tranzax Sp. z o.o, w celu przygotowania i przesłania informacji ofertowej.

    * Pole wymagane